Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2022
Citeertitel Verordening begrafenisrechten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-482243

Onbekend.