Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 2e wijziging (art. 7, bijlagen 1 en II)

20-06-2023

gmb-2023-279308

Onbekend.
21-06-2022 01-07-2023 1e wijziging (art. 1., bijlage I tarieventabel: B. Tarief, bijlage II, titel)

31-05-2022

gmb-2022-277763

Onbekend.
01-01-2022 21-06-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-481477

Onbekend.