Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht

Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2022 1e wijziging (art. 1., bijlage I tarieventabel: B. Tarief, bijlage II, titel)

31-05-2022

gmb-2022-277763

Onbekend.
01-01-2022 21-06-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-481477

Onbekend.