Regeling vervallen per 01-07-2022

Algemene plaatselijke verordening Maastricht

Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Maastricht
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maastricht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 01-07-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-480919

2021.32288