Regeling vervallen per 01-01-2023

VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE BUNNIK 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunnik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE BUNNIK 2022
Citeertitel VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE BUNNIK 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

02-12-2021

gmb-2021-480254

Onbekend.