Regeling vervallen per 02-10-2022

Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 01-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022
Citeertitel Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR604092
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot 2 oktober 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 02-10-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-480235

Onbekend.