Regeling vervallen per 21-07-2022

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 20-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022
Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR669776/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 21-07-2022 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-479391

Onbekend.