Regeling vervallen per 09-02-2023

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek

Geldend van 30-12-2021 t/m 08-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek
Citeertitel Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR399079/3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 09-02-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

bgr-2021-1171

Onbekend.