Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021 (Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021 (Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  6. Artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet
  7. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
  8. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  9. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels begunstigingstermijnen en dwangsommen gemeente Den Helder

Beleidsregels sluitingstijden horeca Den Helder 2013

Beleidsregels bestuurlijke handhaving overtredingen Algemene plaatselijke verordening 2012 met onbekende overtreder

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving

Beleidsregel bijtincidenten honden Den Helder

Nadere regels VIP-tafels in de horeca

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent het handhaven van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen

Uitvoeringsregeling publiek cameratoezicht in de gemeente Den Helder 2020

Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Den Helder, houdende aanvullende regels omtrent openbare manifestaties

Procedureregels voor concurrende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2021

Beleid coffeeshops Den Helder 2023

Regeling geveltuinen Den Helder

Beleidsregels verblijfsontzeggingen

Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden of vechtsportgala’s

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Aanwijzingsbesluit verboden plaatsen afsteken vuurwerk

Aanwijzingsbesluit opruimmiddel begeleiden honden

Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets

Aanwijzingsbesluit vrije plakplaatsen

Aanwijzingsbesluit verboden plaatsen lachgas

Nadere regels terrassen en uitstallingen

Aanwijzingsbesluit gevaarlijke voorwerpen

Aanwijzingsbesluit gevaarlijk drinkgerei en verpakkingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder en de burgemeester van de gemeente Den Helder, houdende aanwijzing Politie als toezichthouder Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging artikel 1:1, artikel 1:2, artikel 1:4, artikel 1:5, artikel 1:6, artikel 2:10, artikel 2:11, artikel 2:12, artikel 2:14, artikel 2:21, artikel 2:28, artikel 2:29, artikel 2:39, artikel 2:46, artikel 2:55, artikel 3;7, artikel 3:9, artikel 4:6, artikel 4:10, artikel 4:10a, artikel 4:11, artikel 4:12, artikel 4:12a, artikel 4:12b, artikel 4:13, artikel 4:15, artikel 4:17, artikel 4:18, artikel 5:5, artikel 5:12, artikel 5:18, artikel 5:20, artikel 5:23, artikel 5:24, artikel 5:25, artikel 5:32, artikel 5:33, artikel 5:34

18-12-2023

gmb-2023-562094

2023-051167
31-12-2023 31-12-2023 wijziging artikel 4:1 en artikel 4:5

18-12-2023

gmb-2023-551702

2023-051167
28-07-2023 31-12-2023 wijz. artt. 2:10, 2:19, 2:28, 2:38, 2:73a, 4:10, 4:13, 5:4, 5:6, 5:12, 6:1 en 6:2

03-07-2023

gmb-2023-321144

2023-014041
25-03-2022 28-07-2023 artikel 2:26, artikel 2:50a, artikel 6:1

07-03-2022

gmb-2022-119205

2022-005683
29-12-2021 25-03-2022 nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-479153

2021-052813