Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening onroerende-zaakbelasting Heumen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onroerende-zaakbelasting Heumen 2022
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen Heumen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 OZB belasting

16-12-2021

gmb-2021-478732

Onbekend.