Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2022

Geldend van 09-02-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2022
Citeertitel Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2022 01-01-2022 01-01-2023 Wijziging artikel 4

27-01-2022

gmb-2022-52527

152684-2021
01-01-2022 09-02-2022 Nieuwe regeling

25-11-2021

gmb-2021-478103

11746-2021