Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Someren 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Someren 2022
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Someren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2014 wordt ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-477908

Onbekend.