Verordening BIZ Ondernemers Katwijk Centrum 2022-2026

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening BIZ Ondernemers Katwijk Centrum 2022-2026
Citeertitel Verordening BIZ Ondernemers Katwijk Centrum 2022-2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze verordening treedt, nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet is gebleken, in werking. Deze regeling vervangt de Verordening BIZ Ondernemers Katwijk Centrum 2021-2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-477867

Onbekend.