Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Citeertitel Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lelystad 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 221 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lelystad 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477657

Onbekend.