Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
Citeertitel 'Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 221 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-477562

Onbekend.