Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2022

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2022
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2021. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-477360

Onbekend.