Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2022
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477187

Onbekend.