Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022

Geldend van 17-02-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Eerste wijziging Verordening afvalstoffenheffing 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2022 01-01-2022 01-01-2023 wijziging hoofdstuk 1 tarieventabel

01-02-2022

gmb-2022-66314

2022-002850
01-01-2022 17-02-2022 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477171

2021-026535