Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2022

Geldend van 17-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2022
Citeertitel Verordening riool- en waterzorgheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Eerste wijziging Verordening riool- en waterzorgheffing 2022
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2022 01-01-2022 wijziging artikel 7

01-02-2022

gmb-2022-68817

2022-002850
01-01-2022 17-02-2022 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477141

2021-026535