Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2022
Citeertitel Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening vermakelijkhedenretributie 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477137

2021-026535