Regeling vervallen per 01-01-2023

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

Geldend van 15-02-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2022 01-01-2023 gewijzigde regeling

18-01-2022

gmb-2022-51450

Onbekend.
30-12-2021 15-02-2022 nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-476900

Onbekend.