Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Stichtse Vecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.officielebekendmakingen.nl/

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 november 2021, door de raad van Stichtse Vecht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-476810

Onbekend.