MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN
Citeertitel MGR Rijk van Nijmegen
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp sociale zekerheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 wijziging van de de regeling

07-10-2021

bgr-2021-1181

Onbekend.
09-02-2016 01-01-2016 01-01-2022 Vervangende regeling

01-07-2019

bgr-2021-1161

Besluit algemeen bestuur d.d. 1 juli 2019, agendapunt 4