Regeling vervallen per 29-12-2023

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 28-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Heemstede, besluit vast te stellen:

Besluit tot aanwijzing van plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022).

Artikel 1

Als plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen Heemstede wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Heemstede’.

Artikel 2

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onder b, van de Verordening parkeerbelastingen Heemstede, wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar vergunning parkeren geldt in de gemeente Heemstede’.

Artikel 3

Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022. Zij blijft nog van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking, voor zover nodig met terugwerkende kracht, op 1 januari 2022.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 21 december 2021.

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Heemstede

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022

Sectoren betaald parkeren

 • Sector 5 (sector 5 is zowel vergunning als betaald parkeren):

 • Vondelkade, ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46;

 • Camphuysenlaan;

 • Roemer Visscherplein, ter hoogte van huisnummers 11 t/m 15;

 • Zandvoortselaan westzijde, noordelijke ventweg;

 • Schollevaarlaan, ten zuiden van huisnummer 59;

 • Stormvogelweg, ter hoogte en ten zuiden van huisnummer 1.

 • Sector 6:

 • Zandvoortselaan westzijde, zuidelijke ventweg;

 • Roemer Visscherplein, ter hoogte van huisnummers 17 t/m 25.

 • Sector 7:

 • Parkeerplaatsen langs de Leidsevaartweg oostzijde (waterkant), met uitzondering van deelautoparkeerplaatsen.

 • Sector G:

 • Binnenweg, met uitzondering van gehandicaptenparkeerplaatsen aangeduid met RVV-bord E06;

 • Raadhuisstraat van Postlaan tot Binnenweg, met uitzondering van gehandicaptenparkeerplaatsen aangeduid met RVV-bord E06;

 • Postlaan, deel van de parkeerhaven op het kruispunt met de Raadhuisstraat;

 • Twee parkeerplaatsen in de Lindenlaan, nabij Binnenweg;

 • Twee parkeerplaatsen in de Kastanjelaan, nabij Binnenweg;

 • Eén parkeerplaats in de Cloosterlaan, nabij Binnenweg;

 • Parkeerhaven Bronsteeweg ter hoogte van huisnummer 2 en 4.

Wijze van voldoening van parkeerbelasting

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a van de Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2022 dient te worden voldaan door:

 • a.

  muntgeld met een minimale inworp van € 0,30 in de parkeerautomaten of -meters;

 • b.

  PIN-betaling;

 • c.

  belparkeren;

 • d.

  op één van de andere wijzen zoals op de parkeerautomaat of parkeermeter is aangegeven.

Betaaltermijn

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b van de Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2022 dient te worden betaald door voldoening van de aanslag binnen de op het aanslagbiljet vermelde betaaltermijn of direct bij aanschaf van het parkeerproduct.

Bijlage 2 Plaatsen waar vergunning parkeren geldt in de gemeente Heemstede

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Heemstede 2022

Sectoren vergunning parkeren

 • Sector 1:

 • Alberdingk Thijmlaan, wegvak ter hoogte van oneven huisnummers 1 tot en met 45;

 • Alberdingk Thijmlaan, wegvak ter hoogte van even huisnummers 2 tot en met 32;

 • Asterkade;

 • Azalealaan;

 • Clivialaan;

 • Frederik van Eedenplein;

 • Hortensialaan;

 • Irislaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 1 en 2;

 • Willem Klooslaan, wegvak ten zuiden van Frederik van Eedenplein;

 • Narcissenlaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 1 en 2;

 • Orchideeënlaan;

 • Jacques Perklaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 12;

 • Rhododendronplein;

 • Zandvoorter Allee, wegvak ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 41 (oneven) en 2 tot en met 30 (even);

 • Zandvoortselaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 76 tot en met 84;

 • Zandvoortselaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 107 tot en met 151.

 • Sector 2:

 • Spoorzichtlaan;

 • Spoorplein;

 • Leidsevaartweg ventweg, wegvak tussen gemeentegrens Haarlem en huisnummer 101.

 • Sector 3:

 • Stormvogelweg, wegvak ten noorden van huisnummer 1;

 • Schollevaarlaan, wegvak ten noorden van huisnummer 59;

 • Ooievaarlaan;

 • Kraanvogellaan;

 • Reigerlaan;

 • Roerdomplaan;

 • Jan van Gentlaan;

 • Pelikaanlaan.

 • Sector 4:

 • Brederolaan;

 • P.C. Hooftkade;

 • Constantijn Huygenslaan;

 • Tesselschadelaan;

 • Vondelkade, wegvak ten zuiden van de Camphuysenlaan;

 • Roemer Visscherplein, wegvak ten zuiden van de Camphuysenlaan;

 • Alberdingk Thijmlaan, wegvak tussen de P.C. Boutenskade en de Jacques Perklaan;

 • Herman Heijermanslaan.

 • Sector 5 (sector 5 is zowel vergunning als betaald parkeren):

 • Vondelkade, wegvak ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46;

 • Camphuysenlaan;

 • Roemer Visscherplein, wegvak ter hoogte van huisnummers 11 t/m 15;

 • Zandvoortselaan westzijde, noordelijke ventweg;

 • Schollevaarlaan, wegvak ten zuiden van huisnummer 59;

 • Stormvogelweg, wegvak ter hoogte en ten zuiden van huisnummer 1.

afbeelding binnen de regeling