Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Oss 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Oss 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing Oss 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Tarief en redactioneel

16-12-2021

gmb-2021-476316

Onbekend.