Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022
Citeertitel Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631388/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Beleidsregel vervangt de 1. De Beleidsregel Tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-476279

899682