Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening forensenbelasting 2022 Haaksbergen (9.7n)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening forensenbelasting 2022 Haaksbergen (9.7n)
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening forensenbelasting 2022 Haaksbergen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 223 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-475883

9.7n