Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2022
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-475606

156138