Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente Someren 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente Someren 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing Someren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening rioolheffing 2021’ van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-475318

Onbekend.