Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen gemeente Someren 2022

Geldend van 01-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen gemeente Someren 2022
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen Someren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021’ van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2022 01-01-2022 wijziging art. 5

27-01-2022

gmb-2022-39672

Onbekend.
01-01-2022 01-02-2022 Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-475314

Onbekend.