Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2022

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2022
Citeertitel Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 39 van de Huisvestingswet 2014
  4. artikel 40 van de Huisvestingswet 2014
  5. artikel 41 van de Huisvestingswet 2014
  6. artikel 42 van de Huisvestingswet 2014
  7. artikel 43 van de Huisvestingswet 2014
  8. artikel 44 van de Huisvestingswet 2014
  9. artikel 45 van de Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2022 pargraaf 3.4, artikel 1.1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 4.4.1, toelichting

27-09-2022

gmb-2022-447351

2021/0590927
01-01-2022 08-10-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-474979

2021/0590927