Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toeristenbelasting 2022 Gemeente Beuningen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Verordening toeristenbelasting 2022 Gemeente Beuningen

21-12-2021

gmb-2021-474796

BB21.01086