Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening rioolheffing 2022 Gemeente Beuningen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Verordening rioolheffing 2022 Gemeente Beuningen

21-12-2021

gmb-2021-474761

BB21.01086