Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022
Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Onroerende zaakbelastingen 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-474723

Onbekend.