Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2022
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 Gemente Beuningen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 Gemeente Beuningen

21-12-2021

gmb-2021-474711

BB21.01086