Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oudewater
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2022)
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regelingvervangt de Legesverordening 2021

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-474696

Onbekend.