Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem:

gelet op het bepaalde in de Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2020

B E S L U I T E N:

vast te stellen

het Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

Artikel 1 Vergoedingen

Beleidsregel

Omschrijving

Vergoeding

10.1 lid 3

Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering

Voor Aevitae Gemeentepolis Start: € 19,80,- per maand.

Voor Aevitae Gemeentepolis Plus: € 30,00 per maand.

Voor Aevitae Gemeentepolis Uitgebreid: € 40,00 per maand.

10.3 lid 2

Tandheelkundige kosten

De maximale tegemoetkoming in tandheelkundige kosten bedraagt € 250,- per jaar per gezinslid.

10.4 lid 2

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 240,- per gezinslid per verzekeringsjaar.

10.6 lid 2

Begrafenis- of crematiekosten

De maximale vergoeding voor de noodzakelijke kosten van de uitvaart bedraagt € 4.000,-.

10.7 lid 2

Maaltijdvoorziening

De hoogte van de bijzondere bijstand voor maaltijdvoorzieningen bedraagt € 2,50 per maaltijd.

10.8

Slijtagekosten kleding

Bewassingskosten

Op basis van het medisch advies. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van de Prijzengids van het Nibud.

Op basis van het medisch advies. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van de GMD-lijst.

10.10

Personenalarmering

De maximale vergoeding van de kosten van het maandelijkse abonnement bedraagt € 20,- per maand.

Dit bedrag komt overeen met het (afgeronde) gemiddelde bedrag die aanbieders rekenen.

10.10

Gehoorapparaten

De maximale vergoeding bedraagt € 350,- per jaar.

10.11

Brillen/contactlenzen

De maximale vergoeding bedraagt € 250,- per jaar.

12.1

Reiskosten

De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

Dit bedrag is gelijk aan de onbelaste reiskostenvergoeding.

15.1

Indirecte schoolkosten

Voor een kind in het basisonderwijs bedraagt de tegemoetkoming € 75,- per jaar.

Voor een kind dat voor het eerst naar de eerste klas van het voorgezet onderwijs gaat, bedraagt de tegemoetkoming € 350,-.

Voor een kind in het voortgezet onderwijs, dat niet voor het eerst naar de eerste klas gaat, bedraagt de tegemoetkoming € 150,-.

15.2

Computerregeling

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 350,- per aanvraag.

16.2

Individuele Inkomenstoeslag

De bedragen van de individuele inkomenstoeslag zijn per jaar als volgt:

Alleenstaande: € 420,-

Alleenstaande ouder: € 531,-

Meerpersoonshuishouden: € 587,-

17.2

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 300,- per maand.

18.2

Meedoenregeling

De maximale bijdrage voor de meedoenregeling betreft maximaal € 125,- per persoon per jaar.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 21 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

De secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ’t Erve