Verordening op de heffing en inning van bedrijveninvesteringszone centrumgebied Huizen e.o. 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en inning van bedrijveninvesteringszone centrumgebied Huizen e.o. 2022
Citeertitel Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Huizen e.o. 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  2. artikel 1, derde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  3. artikel 1, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  4. artikel 2, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  5. artikel 2, tweede lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  6. artikel 3, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  7. artikel 7, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  8. artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening BI-zone centrumgebied Huizen e.o. 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 aanhangig

16-12-2021

gmb-2021-474389

Onbekend.