Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening precariobelasting Heemstede 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening precariobelasting Heemstede 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting Heemstede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 228 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022 01-04-2022 01-01-2023 bijlage

24-05-2022

gmb-2022-254260

995188
01-01-2022 08-06-2022 Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-474365

935337