Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022

Geldend van 19-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4a, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.4a, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.4b, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 11. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 12. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 13. artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 14. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 15. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 16. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2023 01-01-2023 artikel 14, 17, 18

04-04-2023

gmb-2023-163578

5390380
01-01-2022 19-04-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-474346

4675495