Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 8, zevende lid, treedt in werking op het moment dat het bij geleidende brief van 2 januari 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112) tot wet wordt verheven en in werking treedt. Artikel 8, achtste en negende lid, in werking op het moment dat het bij koninklijke boodschap van 1 juli 2020 aanhangig gemaakte voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35513) tot wet wordt verheven en in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-474286

Onbekend.