Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges Wassenaar 2022

Geldend van 25-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Wassenaar 2022
Citeertitel Legesverordening Wassenaar 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2 van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Wassenaar 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-474278

Z/21/058596