Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

Geldend van 25-12-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

Op grond van artikel 1 van de Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder is aangewezen:

Teamleider DIV

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen:

Gegevensbeheerder BRP

Privacy beheer

Als privacy beheerder is aangewezen:

Jurist

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen:

Pink Roccade Local Government / ICT Emmen

Toezicht

Als toezichthouder BRP is aangewezen:

Medewerker Burgerzaken

 

Control

Als controller informatiebeveiliging is aangewezen:

CISO

 

Ondertekening

Exloo, 30 november 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Borger-Odoorn,

Burgemeester, mr. J. Seton Secretaris, drs. D. Rensen