Verordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud

Geldend van 25-02-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Verordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud

Artikel 1

  • 1. De Gemeenschappelijke Regeling <Breed> heeft het alleenrecht voor gemeentelijke opdrachten voor de dienstverlening van het opruimen van zwerfvuil en groenonderhoud.

  • 2. Het alleenrecht wordt slechts verleend voor een gedeelte van het totale gemeentelijke pakket voor groenonderhoud. het betreft werkzaamheden die zij zelf kunnen uitvoeren, zoals snoeiwerkzaamheden, onkruidbestrijding, steken graskanten en verwijderen van blad en vuil.

  • 3. Het alleenrecht wordt slechts verleend voor het groenonderhoud in Alphen, Altforst, Appeltern, Boven -Leeuwen, Maasbommel, Wamel, Beneden-Leeuwen ( de Passen, de Ret, de Bosse en de Fruitbuurt).

Artikel 2

  • 1. Dit alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij <Breed> een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en <Breed> voldoet en blijft voldoen aan de in genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen welke gemeten worden aan de hand van een in de genoemde overeenkomst overeen te komen systematiek.

  • 2. Om marktconformiteit te bewerkstelligen heeft de in het eerste lid bedoelde overeenkomst een looptijd van 3 jaren met daarbij 2 optiejaren (2 maal 1 jaar) voor verlenging.

Artikel 3

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als:"Verordening alleenrecht <Breed> voor het groenonderhoud."