Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022
Citeertitel Besluit sociaal domein 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp maatschappelijke zorg
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit sociaal domein 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-473424

Onbekend.