Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2022

Geldend van 25-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2022
Citeertitel Verordening havengeld 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-472687

Z210106670