Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingscommissie MER 2022

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Roerdalen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingscommissie MER 2022
Citeertitel Verordening Omgevingscommissie MER 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Omgevingscommissie MER 2016. Deze regeling treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-471533

Z21-024736