Regeling vervallen per 31-12-2022

Zuiveringsheffing

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Zuiderzeeland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Zuiveringsheffing
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2022 Verordening Zuiveringsheffing 2022

24-11-2021

wsb-2021-15615

Onbekend.