Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende bepalingen ter verzekering van de openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende bepalingen ter verzekering van de openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-75025

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 154 van de Gemeentewet
 7. artikel 154a van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 11. artikel 25a van de Alcoholwet
 12. artikel 25b van de Alcoholwet
 13. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25d van de Alcoholwet
 15. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 16. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 21. artikel 64 van de Wet veiligheidsregio’s
 22. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016 en de Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-471425

Z20089143/D-RVS-21160008