Inkoopbeleid 2022 Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inkoopbeleid 2022 Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek
Citeertitel Inkoopbeleid 2022 Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoopbeleid 2016-2021 gemeente Wijdemeren en regiogemeenten Gooi en Vechtstreek.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-471368

RV/1 544/21081 0/EVG