Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2022
Citeertitel Verordening Havengeld 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingen en heffingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het betalen van havengeld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-471025

rb 2021-12.20